UNITED INTERNATIONAL PICTURES
PRIVACY POLICY

Vilka vi är

Denna webbplats hanteras av United International Pictures AB Sweden, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm, och andra företag inom UIP-koncernen ("UIP"). Våra kontaktuppgifter hittar du i avsnittet ”Kontakta oss” i slutet på denna integritetspolicy (“integritetspolicy”).

UIP respekterar sina kunders integritet och vi är fast beslutna att skydda alla dina Personuppgifter. Denna policy beskriver vilken typ av information UIP samlar in från/om dig, varför och hur vi samlar in, använder och behandlar den samt de rättigheter som du har. Om du är under 18 år och vill ge oss dina Personuppgifter för att delta i en kampanj eller tävling, måste du först läsa denna policy tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare.

Personuppgifter” avser alla uppgifter som hänför sig till en levande person som kan identifieras med hjälp av dessa uppgifter eller med hjälp av dessa uppgifter och annan information som UIP (eller dess representanter eller tjänsteleverantörer) innehar, eller sannolikt kommer att inneha. Förutom faktauppgifter innehåller informationen åsiktsyttringar om individen och indikationer om UIP:s eller andra personers avsikter rörande en enskild individ.


Vilken information samlar vi in, varför och hur?

1. Webbplats

Vi samlar in följande information via vår webbplats:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer om du besöker eller surfar på vår webbplats, vilket kan inbegripa när du ber om marknadsföringsinformation från oss (t.ex. registrerar dig för ett nyhetsbrev eller laddar ner annat reklammaterial), deltar i tävlingar, utlottningar eller enkäter eller gör en förfrågan. Se avsnittet nedan om ”Marknadsföring” för ytterligare information.

 • Din IP-adress.

Vi använder dessa uppgifter:

 • för att förstå dina behov och intressen och kommunicera med dig för att tillhandahålla dig tjänster eller information om UIP och UIP:s produkter,

 • för att möjliggöra för kunderna att använda UIP-produkter exempelvis genom att, med ditt samtycke, ge dig tillgång till vårt marknadsföringsmaterial,

 • för att förstå dina behov och intressen för att i förekommande fall kunna bedöma din ansökan om UIP-produkter, tjänster och material,

 • för att sköta och upprätthålla vår databas som lagrar Personuppgifter,

 • för att förvalta och sköta vår verksamhet,

 • för att säkerställa, och bevaka, efterlevnad av tillämpliga lagar, regler och förordningar samt interna riktlinjer och förfaranden,

 • för att utföra fortsatt översyn och förbättring av informationen på denna webbplats för att se till att den är användarvänlig och för att förhindra eventuella störningar eller cyberattacker och,

 • för att utföra nödvändiga analyser för att upptäcka skadliga data och förstå hur detta kan komma att påverka ditt IT-system.

Vad händer om vi inte får denna information:

Om du inte förser oss med den nödvändiga informationen kan vi inte tillhandahålla dig den marknadsföring eller annat mediematerial som du begär av oss.


2. Sociala medier

Vi samlar in Personuppgifter från leverantörer av sociala medier (inklusive, men inte begränsat till, Facebook, YouTube, Twitter och Instagram) som vi använder för att marknadsföra våra produkter. Vi tar emot namn/användarnamn, inlägg och all annan information som du tillhandahåller när du interagerar med våra sidor/grupper på webbplatserna för dessa sociala medier.

Vi använder dessa uppgifter:

 • för att kontakta dig i samband med tävlingar,

 • för att förstå dina behov och intressen,

 • för att kommunicera med dig för att tillhandahålla dig tjänster eller information om UIP och UIP:s produkter och,

 • för att säkerställa, och bevaka, efterlevnad av tillämpliga lagar, regler och förordningar samt interna riktlinjer och förfaranden.

Observera att våra konton på sociala medier ibland kan hanteras av ett specialistföretag som agerar för vår räkning. Se avsnittet ”Vem har tillgång till dina Personuppgifter” för ytterligare information.

Vad händer om vi inte får denna information

Om du inte förser oss med all nödvändig information kan du inte interagera lika bra med våra sidor på sociala medier (beroende på vilken typ av sociala medier det rör sig om) och du kan inte delta och/eller ta emot priser för tävlingar.


3. Jobbsökande

När du ansöker om jobb på UIP kommer dina uppgifter att samlas in och användas i enlighet med vår integritetspolicy för kandidater, som finns här.


4. UIP-tjänster

Affärsrelaterade kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.

Vi använder dessa uppgifter:

 • för att kunna göra affärer med dig i de fall du tillhandahåller oss med en tjänst eller produkt, t.ex. om du är en leverantör eller utställare eller arbetar för dem (t.ex. affärsrelaterade kontaktuppgifter),

 • för att tillåta dig att använda och få tillgång till de funktioner som UIP:s produkter tillhandhåller,

 • för att förvalta och sköta vår verksamhet,

 • för att säkerställa, och bevaka, efterlevnad av tillämpliga lagar, regler och förordningar samt interna riktlinjer och förfaranden eller,

 • för att kommunicera med dig för att erbjuda dig tjänster eller information om UIP och UIP:s produkter och,

 • för att utföra bakgrundsundersökningar, bl.a. för att bedöma din ekonomiska ställning samt andra faktorer avseende huruvida det är lämpligt för UIP att göra affärer med dig.

Vad händer om vi inte får denna information:

Om du inte förser oss med denna information kan vi inte interagera med dig enligt det avtal vi har ingått med dig. Detta kommer att resultera i att vårt avtal med dig förklaras ogiltigt såvida du inte tillhandahåller andra kontaktuppgifter till oss som gör det möjligt för oss att uppfylla detta avtal.


Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Oavsett hur vi använder personuppgifterna ser vi till att behandlingen sker i enlighet med lag och lagen tillåter, samt kräver, att vi använder Personuppgifter för vissa särskilda ändamål. Dessa inkluderar:

 • Att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser med kunderna

 • Vi har fått ditt samtycke

 • Vi har rättsliga förpliktelser som vi måste fullgöra

 • Vi kan behöva göra det för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller vid rättsliga förfaranden

 • Användning av dina Personuppgifter enligt beskrivningen ovan är nödvändig för våra berättigade affärsintressen såsom:

  • uno att förstå dina behov och intressen för att i förekommande fall kunna bedöma din ansökan om UIP-produkter, tjänster och material.

  • att kommunicera med dig för att tillhandahålla dig tjänster eller information om UIP och UIP:s produkter,

  • att hantera och upprätthålla vår databas som lagrar Personuppgifter,

  • att förvalta och sköta vår verksamhet,

  • för att säkerställa, och bevaka, efterlevnad av tillämpliga lagar, regler och förordningar samt interna riktlinjer och förfaranden,

  • att fortsatt granska och förbättra informationen på vår webbplats för att se till att den är användarvänlig och för att förhindra eventuella störningar eller cyberattacker,

  • att utföra nödvändiga analyser för att upptäcka skadliga data och förstå hur detta kan komma att påverka ditt IT-system, och,

  • att utföra bakgrundsundersökningar, bl.a. för att bedöma din ekonomiska ställning samt andra faktorer avseende huruvida det är lämpligt för UIP att göra affärer med dig.

Vi använder dina Personuppgifter endast för de avsedda ändamålen som anges ovan. Vi samlar bara in nödvändig information och följer alltid gällande dataskyddslagar. Om det av någon anledning blir nödvändigt att ändra sättet vi hanterar dina uppgifter på kommer vi att uppdatera denna policy i den utsträckning det är nödvändigt. Vi råder dig därför att regelbundet besöka vår webbplats för att se om några förändringar har skett i policyn.


Cookies och andra identifierare

När du besöker UIP:s webbplats kan vi använda cookies för att samla in teknisk information om tjänsterna som du använder och hur du använder dem. För mer information om cookies som UIP använder ska du läsa vår cookiepolicy.


Hur länge vi kommer att lagra dina Personuppgifter

Vi lagrar dina Personuppgifter så länge som vi behöver dem för de ursprungliga ändamål som de samlades in för. Våra riktlinjer beträffande lagringen har utarbetats i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. Vi kommer lagra uppgifterna under den minimiperiod som lagen kräver och därefter radera uppgifterna, om lagen kräver att vi raderar uppgifterna efter en specifik tidsperiod.

Marknadsföring

Observera att marknadsföring kan utföras av oss eller, när lämpligt, av ett företag som har specialiserat sig på detta område. Informationen som vi samlar in om dig inkluderar (men är inte begränsad till) namn, e-postadress, födelsedatum, adress, telefonnummer (fast telefon och/eller mobil), dina preferenser och intressen eller annan information som du tillhandahåller oss eller ger oss åtkomst till. Om du är under 18 år måste du få tillstånd från din förälder eller vårdnadshavare innan du deltar i en tävling eller andra aktiviteter.

Om du agerar i affärssyfte kommer vi att använda dina Personuppgifter för dessa ändamål med grund i vårt berättigade intresse. I andra situationer kommer vi endast att använda dina Personuppgifter för dessa ändamål efter du har gett ditt uttryckliga samtycke därtill. Dina Personuppgifter kommer att användas endast för det ursprungliga ändamålet som du gav oss dem för, dvs. för att du ska kunna ta emot marknadsföringsmaterial eller tävlingspriser. De kommer inte att användas för några andra ändamål såvida vi inte har fått ditt uttryckliga samtycke till detta.

Vem har åtkomst till dina Personuppgifter

I de flesta fall är det bara UIP-personal som har åtkomst till dina Personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter och för affärsmässiga behov. I vissa fall kan vi emellertid dela information med tredje parter:

 1. Vi kan dela Personuppgifter med våra koncernbolag (inklusive våra moderbolag) som en del av en rekryteringsprocess. Ibland medför detta att vi överför dina Personuppgifter till USA eller Storbritannien, där våra moderbolag har sina säten. Vänligen läs deras respektive integritetspolicy här och här.

 2. Om du skickar ett CV eller andra Personuppgifter till oss i samband med ett jobb eller för framtida referens, kan vi dela din information med specialiserade rekryteringsföretag och företag som gör bakgrundskontroller. I så fall kommer vi att meddela dig i förväg och det kan endast ske med ditt tillstånd.

 3. I vissa fall genomför vi våra marknadsföringskampanjer genom att använda tjänster från en tredje part som har specialiserat sig på detta område. Vi ser till att marknadsföringsföretaget uppfyller alla våra policyer om datahantering och att all behandling av Personuppgifter är laglig och sker i enlighet med dina rättigheter.

 4. Observera att våra konton på sociala medier kan hanteras av oss eller av ett specialistföretag som agerar för vår räkning och med specifika instruktioner. I sådana fall kommer specialistföretaget att behandla din information i enlighet med specifika instruktioner från oss.

 5. UIP kan lämna ut information om sina användare (inklusive Personuppgifter) om vi är skyldiga att göra så enligt lag, på begäran av myndigheter som genomför en utredning, för att verifiera eller uppfylla de policyer som styr vår webbplats och gällande lagar. Vi kan också komma att lämna ut sådan användarinformation när vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda och upprätthålla rättigheter, intressen eller säkerhet på webbplatsen för våra användare eller andra.

 6. UIP kan avslöja icke-identifierande, aggregerad användarstatistik till tredje parter för en rad olika ändamål, inklusive att beskriva UIP:s tjänster till framtida partner och andra tredje parter.

Överföring av webbplats

Utan att på något sätt begränsa UIP:s rättigheter som beskrivs ovan, kan UIP i händelse av en ”förändring i företagsstrukturen” överföra information, däribland Personuppgifter, som samlas in till en tredje part som övertar, förvärvar eller på annat sätt har befogenhet att ta kontroll över denna webbplats, med förutsättning att denna tredje part har kommit överens om att behandla dina Personuppgifter i enlighet med skydd som i alla väsentliga avseenden är desamma som, eller mer skyddande än de som anges i denna policy.

Förändring i företagsstrukturen

UIP förbehåller sig rätten att avslöja, dela och/eller på annat sätt överföra användarinformation, däribland Personuppgifter, i samband med en företagsfusion, ett förvärv, en konsolidering eller försäljning av alla dess huvudsakliga tillgångar, eller andra grundläggande företagsförändringar, oavsett vilken form detta har.

Internationell överföring

UIP överför normalt inte Personuppgifter utanför landet där de samlas in. I alla händelser kommer vi att se till att alla eventuella internationella överföringar av dina Personuppgifter skyddas och överförs med hjälp av lämpliga säkerhetsmekanismer och i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.

Ibland kan vi överföra dina Personuppgifter utomlands (till ett land utanför EES) som en del av anställningsprocessen (som tidigare nämnts i denna policy). Detta kommer att meddelas i förväg och genomföras i linje med vår integritetspolicy för kandidater.

Mer information om hur dina Personuppgifter skyddas när de överförs utanför Europa (inklusive en kopia av de standarddataskyddsklausuler som vi har ingått med mottagarna av dina Personuppgifter) får du genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna angivna nedan under avsnittet ”Kontakta oss”.

Säkerhet

UIP vidtar alla lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter genom att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetskontroller. Vi har placerat lämpliga kontroller (t.ex. begränsad åtkomst) på våra datasystem. Tillträde till områden där Personuppgifter samlas in, behandlas eller lagras är begränsad till auktoriserad personal. Åtkomst till känsliga Personuppgifter är begränsad till de anställda som behöver detta för att utföra sitt arbete. Obehörig användning eller obehörigt avslöjande av konfidentiell kundinformation är förbjudet för UIP-anställda och kan leda till disciplinära åtgärder. Som ett villkor för anställning krävs det att UIP:s anställda ska följa alla tillämpliga lagar och regler bl.a. när det gäller dataskyddslagstiftningen.

Dessa kontroller skyddar din information mot obehörig åtkomst eller obehörig ändring eller förstörelse. Vi ber alla tredje parter som samarbetar med oss att också följa detta. All behandling medför dock en risk att obehöriga kan få åtkomst till denna information och UIP kan därför inte helt garantera att sådan icke-auktoriserad åtkomst inte kan inträffa. Det kan också vara möjligt att överföring av Personuppgifter uppfångas av obehöriga personer, så vi ber dig att vara extra försiktig när du skickar information till oss och detta sker alltid på egen risk.

Åtkomst till Personuppgifter

Du har rätt att få information om behandlingen av dina Personuppgifter och begära åtkomst till dina Personuppgifter som vi innehar. Om du vill göra en begäran ber vi dig att kontakta oss (se avsnittet ”Kontakta oss” nedan). I de flesta fall kommer vi att ge all information som efterfrågas gratis. Observera att vi kan ha rätt att ta ut en avgift i enlighet med relevant lagstiftning om en begäran är överdriven eller repetitiv. I så fall meddelar vi dig och ger dig åtkomst till informationen under förutsättning att du kan identifiera dig innan vi börjar behandla din begäran.

Du har rätt att:

 • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt uttryckliga samtycke, när som helst återkalla detta samtycke. Observera dock att vi ändå kan ha rätt att behandla dina Personuppgifter om vi har en annan rättslig grund för sådan behandling. Vi kan t.ex. behöva behålla Personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 • Under vissa förutsättningar få dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och/eller begära att vi överför dessa uppgifter till en tredje part om detta är tekniskt genomförbart. Observera att denna rätt endast gäller Personuppgifter som du har gett direkt till UIP.

 • Begära att vi korrigerar dina Personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

 • I vissa fall begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vänligen observera att det kan finnas tillfällen då du begär att få dina Personuppgifter raderade men vi har lagligt stöd för att fortsatt behålla Personuppgifterna.

 • I vissa fall invända mot eller begära att vi begränsar vår behandling av dina Personuppgifter. Återigen kan det finnas tillfällen där du invänder mot, eller ber oss att begränsa, vår behandling av dina Personuppgifter, men vi har rätt att vägra denna begäran enligt lag.

 • Lämna in ett klagomål till den aktuella dataskyddsmyndigheten om du anser att vi har kränkt några av dina rättigheter.

För en begäran enligt ovan eller någon annan fråga eller förtydligande kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna angivna nedan under avsnittet ”Kontakta oss”.

Länkar till andra webbplatser

Tänk på att när du navigerar vår webbplats, läser ett e-postmeddelande eller ser på annat innehåll från UIP, så har du möjlighet att klicka på länkar som tar dig utanför UIP:s tjänster till andra webbplatser eller online-innehåll som ligger utanför UIP:s kontroll. Du kan t.ex. hitta länkar till fansidor, platser för deltagande i webbmasterprogram eller länkar från sponsorer och partners som kan ha UIP: s logotyp som en del av ett co-branding arrangemang. Om du klickar på länken till en sådan tredje part tar detta ”klick” dig till den tredje partens webbplats eller online-innehåll. UIP har ingen kontroll över och är inte ansvarig för innehållet på tredje parters webbplatser som du eventuellt länkas till. Denna policy omfattar inte dessa andra webbplatser. Webbplatserna har sina egna förfaranden för insamling av information och integritetsskydd som kan skilja sig från UIP:s. Vi uppmanar dig att granska dataskyddsförfaranden för andra webbplatser som du besöker.

Ändringar i vår policy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy, utan att först informera dig om ändringen. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter offentliggörandet av den nya versionen av policyn på denna webbplats. Vi råder dig att regelbundet kontrollera vår webbplats för eventuella ändringar eller uppdateringar.

Kontakta oss

Om du behöver mer information eller har några integritetsfrågor om UIP:s hantering av dina Personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via e-post på dataskydd@uip.se eller skriva till oss på:

United International Pictures,
AB Sweden,
Hornsbruksgatan 19,
117 34,
Stockholm

Mer om relevant dataskyddsmyndighet

I vanliga fall kan vi snabbt och effektivt lösa integritetsfrågor eller övriga funderingar. Vi kommer tillhandahålla dig kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från oss kan du eskalera frågan till tillsynsmyndigheten för dataskydd i din jurisdiktion. På begäran kommer vi tillhandahålla dig med uppgifter kring denna myndighet.


Senast uppdaterad:

[ 23 augusti 2018 ]